ورق گالوانیزه رول بنگاه تهران

نام ورق گالوانیزه رول بنگاه تهران
قیمت 143300
قیمت قبلی 138300
تغییر 5000 (%3.62)
کارخانه روی اندود
ابعاد 1000
ضخامت 0.3
آخرین قیمت 1398/11/08 - 13:30
0