پارت نورد لاهور

18 محصول یافت شد


گالری تصاویر

دسته نام سایز ضخامت طول شاخه واحد فروش محل بارگیری زمان آخرین قیمت
نبشی نبشی 10*100*100 طول 12 متری پارت نورد لاهور 100*100 - - - کارخانه 16 دی 4750
نبشی نبشی سایز 4×50×50 پارت نورد لاهور (6 متری) 50x50 4 6 کیلوگرم کارخانه 01 بهمن تماس با لاین آهن
نبشی نبشی سایز 5×50×50 پارت نورد لاهور (6 متری) 50x50 5 6 کیلوگرم کارخانه 01 بهمن تماس با لاین آهن
نبشی نبشی سایز 4×60×60 پارت نورد لاهور (6 متری) 60x60 4 6 کیلوگرم کارخانه 01 بهمن تماس با لاین آهن
نبشی نبشی سایز 5×60×60 پارت نورد لاهور (6 متری) 60x60 5 6 کیلوگرم کارخانه 01 بهمن تماس با لاین آهن
نبشی نبشی سایز 6×60×60 پارت نورد لاهور (6 متری) 60x60 6 6 کیلوگرم کارخانه 01 بهمن تماس با لاین آهن
نبشی نبشی سایز 7×80×80 پارت نورد لاهور (6 متری) 80x80 7 6 کیلوگرم کارخانه 01 بهمن تماس با لاین آهن
نبشی نبشی سایز 8×80×80 پارت نورد لاهور (6 متری) 80x80 8 6 کیلوگرم کارخانه 01 بهمن تماس با لاین آهن
نبشی نبشی سایز 10×100×100 پارت نورد لاهور (6 متری) 100x100 10 6 کیلوگرم کارخانه 01 بهمن تماس با لاین آهن
نبشی نبشی سایز 10×100×100 پارت نورد لاهور (12 متری) 100x100 10 12 کیلوگرم کارخانه 01 بهمن تماس با لاین آهن
نبشی نبشی 4*50*50 طول 6 متری پارت نورد لاهور 50*50 - - - کارخانه 16 دی 4750
نبشی نبشی 5*50*50 طول 6 متری پارت نورد لاهور 50*50 - - - کارخانه 16 دی 4750
نبشی نبشی 5*60*60 طول 6 متری پارت نورد لاهور 60*60 - - - کارخانه 16 دی 4750
نبشی نبشی 6*60*60 طول 6 متری پارت نورد لاهور 60*60 - - - کارخانه 16 دی 4750
نبشی نبشی 4*60*60 طول 6 متری پارت نورد لاهور 60*60 - - - کارخانه 16 دی 4750
نبشی نبشی 7*80*80 طول 6 متری پارت نورد لاهور 80*80 - - - کارخانه 16 دی 4750
نبشی نبشی 8*80*80 طول 6 متری پارت نورد لاهور 80*80 - - - کارخانه 16 دی 4750
نبشی نبشی 10*100*100 طول 6 متری پارت نورد لاهور 100*100 - - - کارخانه 16 دی 4750