هفت الماس

شرکت صنایع هفت الماس

با هدف توليد انواع ورق گالوانيزه، نورد سرد، استنلس استيل (فولاد زنگ نزن) و ساير مقاطع فولادی در سال ١٣٧٥ تاسيس گرديد.
عمليات عمرانی اين شركت در سال ١٣٨٠ آغاز و در سال ١٣٨٢ با ظرفيت اسمی سالانه ١٠٠٠٠٠ تن ورق گالوانيزه با ضخامت ٣/٠ تا ٢ ميليمتر و عرض ١٠٠٠ و ١٢٥٠ ميليمتر به بهره برداری رسيد. توليدات ورق گالوانيزه اين شركت پاسخگوی ١٥ درصد نياز بازار داخلی بوده و حدود ٢٠ تا ٤٠ درصد از كل ظرفيت توليد نيز در بازارهای جهانی عرضه می‌گردد.
اين شركت ضمن دريافت لوح تقدير از سوی وزير محترم صنايع و معادن به عنوان واحد نمونه صنعتی، دومين توليدكننده ورق گالوانيزه در كشور است كه علاوه بر ايجاد اشتغال در منطقه سهم بسزايی جهت تحقق خود كفايی توسعه صنعتی و رشد اقتصادی كشور دارا می‌باشد.
دريافت نشان استاندارد ملی و گواهی كيفيت ISO ٩٠٠١:٢٠٠٨ در توليد ورق‌های گالوانيزه حاكی از عزم راسخ اين شركت در تحول و دسترسی به كيفيت برتر بوده و در ادامه اين شركت در راستای اخذ گواهینامه های معتبر بين المللی از جمله ISO ١٨٠٠٠ و ISO ١٤٠٠٠ و EFQM گام بر می‌دارد.
هم اكنون آزمايشگاه‌های مجهز شركت صنايع هفت الماس با اخذ گواهينامه تائيد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران توانایی ارائه خدمات آزمايشگاهی جهت انجام آزمون‌های مختلف بر روی انواع ورق و مقاطع فولادی، گالوانيزه به روش گرم پيوسته و … را دارا می‌باشد.
فاز اول خط تولید نورد سرد در تیرماه ١٣٨٧ به بهره برداری رسیده و با ظرفیت اسمی ٨٠٠.٠٠٠ تن در سال، ورق نورد سرد تولید می‌نماید.
تولیدات این کارخانه ضمن تامین ورق برای خط تولید گالوانیزه هفت الماس بخش‌هایی از بازار مصرف داخلی و صادرات بین امللی را نیز تامین می‌کند.

289 محصول یافت شد


گالری تصاویر

دسته نام حالت واحد تحویل عرض(mm) ضخامت(mm) زمان آخرین قیمت
ورق روغنی ورق روغنی 1 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 30 دی 26600 (-500 )
ورق روغنی ورق روغنی 1.5 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 30 دی 25100 (-500 )
ورق روغنی ورق روغنی 1 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 30 دی 26600 (-500 )
ورق روغنی ورق روغنی 1.5 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 30 دی 25100 (-500 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.8 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 30 دی 25700 (-500 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.8 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 30 دی 25700 (-500 )
ورق روغنی ورق روغنی 1.25 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 30 دی 25400 (-500 )
ورق روغنی ورق روغنی 1.25 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 30 دی 25400 (-500 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.9 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 30 دی 25800 (-500 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.9 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 30 دی 25800 (-500 )
ورق روغنی ورق روغنی 2 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 30 دی 26200 (-400 )
ورق روغنی ورق روغنی 2 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 30 دی 26200 (-500 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.7 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 30 دی 25600 (-500 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.6 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 30 دی 26500 (-500 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.7 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 30 دی 25600 (-500 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.6 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 30 دی 26500 (-500 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 01 بهمن 25100 (-600 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 01 بهمن 25100 (-600 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 01 بهمن 28400 (-600 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 01 بهمن 26000 (-600 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 01 بهمن 25000 (-600 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 01 بهمن 25000 (-600 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 01 بهمن 28400 (-600 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 01 بهمن 26000 (-600 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 01 بهمن 24200 (-600 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 01 بهمن 25100 (-600 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 01 بهمن 24200 (-600 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 01 بهمن 25100 (-600 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 01 بهمن 24700 (-600 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 01 بهمن 25200 (-600 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 01 بهمن 24700 (-600 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 01 بهمن 25200 (-600 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 01 بهمن 24900 (-600 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 30 دی 29000 (-1000 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.5 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 30 دی 29000 (-1000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 01 بهمن 24900 (-600 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 01 بهمن 24200 (-600 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 01 بهمن 24200 (-600 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 22 مرداد 21160 (10 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.4 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 15 دی 31000 (1000 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.4 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 08 دی 33000 (5000 )
ورق رنگی ورق رنگی آبی 0.5 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 01 مهر 31210 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس حالت: رول - - - - 01 بهمن 27400 (-700 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس حالت: رول - - - - 01 بهمن 25700 (-600 )
ورق رنگی ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1250 هفت الماس - - - - - 01 مهر 31110 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 هفت الماس حالت: رول - - - - 01 بهمن 24900 (-700 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 2 رول 1000 هفت الماس حالت: رول - - - - 01 بهمن 24400 (-1500 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس حالت: رول - - - - 01 بهمن 24900 (-500 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس حالت: رول - - - - 01 بهمن 24700 (-300 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس حالت: رول - - - - 01 بهمن 24700 (-400 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس حالت: رول - - - - 01 بهمن 24400 (-500 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1 رول 1000 هفت الماس حالت: رول - - - - 01 بهمن 24600 (-700 )
ورق روغنی ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماس - - - - - 30 دی 26200 (-500 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 هفت الماس حالت: رول - - - - 01 بهمن 27400 (-700 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 هفت الماس حالت: رول - - - - 01 بهمن 25700 (-600 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 1 01 بهمن 250000 (-6000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0٫7 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.7 01 بهمن 252000 (-6000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 هفت الماس حالت: رول - - - - 01 بهمن 24700 (-300 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 هفت الماس حالت: رول - - - - 01 بهمن 24900 (-700 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 2 01 بهمن 242000 (-6000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 2 01 بهمن 242000 (-6000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 هفت الماس حالت: رول - - - - 01 بهمن 24700 (-400 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0٫8 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.8 01 بهمن 251000 (-6000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 هفت الماس حالت: رول - - - - 01 بهمن 24900 (-500 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0٫8 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.8 01 بهمن 251000 (-6000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1٫5 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 1.5 01 بهمن 249000 (-6000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0٫9 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.9 01 بهمن 251000 (-6000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 1 01 بهمن 250000 (-6000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1٫25 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 1.25 01 بهمن 247000 (-6000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1 رول 1250 هفت الماس حالت: رول - - - - 01 بهمن 24600 (-700 )