نورد آریان فولاد

نورد آریان فولاد در سال 1385 تاسیس شد. هدف از تولید این میلگرد ها مقاطع فولادی مانند نبشی، ناودانی، ریل، میلگرد و تیرآهن می باشد. آریان فولاد در شهرستان بوئین زهرا در قم تاسیس شد. در حال حاضر این مجموعه یکی از بزرگترین تولید کنندگان مقاطع فولادی است که به طور خصوصی اداره می شود. این کارخانه در زمینی با مساحت بیست و دو هزار متر مربع واقع در کیلومتر 15 جاده بوئین زهرا می باشد. این کارخانه دارای هزار نفر نیروی مشغول به کار است. با توجه به قرار گرفتن این مجموعه در منطقه محروم و ایجاد اشتغال برای تعداد زیادی از ساکنان این منطقه، یکی از بزرگترین کارآفرینان منطقه محسوب می شود. به جرات می توان گفت که تقریبا 80 در صدر از کارکنان نورد آریان فولاد از اهالی بوئین زهرا می باشند. پس از احداث این کارخانه با هدف خودکفایی ملی و بعد از شروع تولید مواد فولادی این مجموعه بلافاصله بعد از عرضه محصولات خود فعالیتش را در بازار بورس تهران شروع کرد. در حال حاضر این شرکت دارای دو سایت مجزا و با فاصله تقریبا یک کیلومتر از یکدیگر هستند. از مزایای عمده این مجموعه می توان به فاصله کم از بازار تهران اشاره کرد. در نتیجه این مسافت کم می توان گفت که حمل و نقل کاهش پیدا می کند و از آلودگی هوا کاسته می شود.

آریان فولاد یکی از بزرگترین تولید کنندگان مقاطع فولادی تماماً خصوصی در ایران و خاور میانه می باشد. این شرکت با بیش از 1000 نفر پرسنل بصورت مستقیم یکی از بزرگترین کارآفرینان در منطقه است و از آنجایی که در منطقه محروم بوئین زهرا واقع شده است،به این مسئله افتخار میکند که حدود 80% از پرسنل این شرکت را مردم شریف بوئین زهرا و نواحی اطراف تشکیل می دهند.

221 محصول یافت شد


گالری تصاویر

دسته نام حالت سایز واحد استاندارد محل بارگیری زمان آخرین قیمت
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 10 آریان فولاد (A2) - 10 - A2 کارخانه 01 بهمن 12800 (500 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 12 آریان فولاد (A2) - 12 - A2 کارخانه 01 بهمن 12800 (500 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 12 آریان فولاد (A3) - 12 - A3 کارخانه 01 بهمن 12900 (500 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 18 آریان فولاد (A3) - 18 - A3 کارخانه 01 بهمن 12700 (500 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 16 آریان فولاد (A3) - 16 - A3 کارخانه 01 بهمن 12700 (500 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 20 آریان فولاد (A3) - 20 - A3 کارخانه 01 بهمن 12700 (500 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 14 آریان فولاد (A3) - 14 - A3 کارخانه 01 بهمن 12700 (500 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 10 آریان فولاد (A3) - 10 - A3 کارخانه 01 بهمن 12900 (500 )
نبشی نبشی سایز 8×80×80 آریان فولاد (6 متری) - 80x80 - - کارخانه 01 بهمن 13000 (-350 )
ناودانی ناودانی 10 سبک آریان فولاد (6 متری) - 10 - سبک کارخانه 01 بهمن 13000 (-350 )
نبشی نبشی سایز 10×100×100 آریان فولاد (6 متری) - 100x100 - - کارخانه 01 بهمن 13000 (-350 )
میلگرد آجدار میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد حالت: شاخه 10 - A2 کارخانه 30 دی 12500 (-400 )
نبشی نبشی سایز 12×120×120 آریان فولاد (6 متری) - 120x120 - - کارخانه 01 بهمن 13000 (-350 )
میلگرد آجدار میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد حالت: شاخه 18 - A3 کارخانه 30 دی 12500 (-250 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 22 آریان فولاد (A3) - 22 - A3 کارخانه 01 بهمن 12700 (500 )
نبشی نبشی سایز 6×60×60 آریان فولاد (6 متری) - 60x60 - - کارخانه 01 بهمن 13100 (-150 )
میلگرد آجدار میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد حالت: شاخه 12 - A2 کارخانه 30 دی 12500 (-400 )
میلگرد آجدار میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد حالت: شاخه 12 - A3 کارخانه 30 دی 12600 (-300 )
میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار A3شاخه 12 متری آریان فولاد شاخه 12 متری 10 کیلوگرم A3 - 30 دی 129000 (-5000 )
میلگرد آجدار میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد حالت: شاخه 20 - A3 کارخانه 30 دی 12500 (-250 )
میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار A3شاخه 12 متری آریان فولاد شاخه 12 متری 12 کیلوگرم A3 - 30 دی 129000 (-5000 )
میلگرد آجدار میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد حالت: شاخه 16 - A3 کارخانه 30 دی 12500 (-250 )
نبشی نبشی سایز 5×50×50 آریان فولاد (6 متری) - 50x50 - - کارخانه 06 دی 13600 (100 )
میلگرد آجدار میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد حالت: شاخه 14 - A3 کارخانه 30 دی 12500 (-250 )
میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار A3شاخه 12 متری آریان فولاد شاخه 12 متری 14 کیلوگرم A3 - 30 دی 127000 (-5000 )
میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار A3شاخه 12 متری آریان فولاد شاخه 12 متری 22 کیلوگرم A3 - 30 دی 127000 (-5000 )
میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار A2شاخه 12 متری آریان فولاد شاخه 12 متری 10 کیلوگرم A2 - 30 دی 128000 (-5500 )
میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار A3شاخه 12 متری آریان فولاد شاخه 12 متری 16 کیلوگرم A3 - 30 دی 127000 (-5000 )
میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار A3شاخه 12 متری آریان فولاد شاخه 12 متری 20 کیلوگرم A3 - 30 دی 127000 (-5000 )
میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار A3شاخه 12 متری آریان فولاد شاخه 12 متری 18 کیلوگرم A3 - 30 دی 127000 (-5000 )
میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار A2شاخه 12 متری آریان فولاد شاخه 12 متری 12 کیلوگرم A2 - 30 دی 128000 (-5500 )
میلگرد آجدار میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد حالت: شاخه 10 - A3 کارخانه 30 دی 12600 (-300 )
میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار A3شاخه 12 متری آریان فولاد شاخه 12 متری 25 کیلوگرم A3 - 30 دی 127000 (-5000 )
نبشی نبشی 8*80*80 آریان فولاد 6 متری کارخانه - 80*80 کیلوگرم - - 01 بهمن 131000 (-4000 )
نبشی نبشی 12*120*120 آریان فولاد 6 متری کارخانه - 120*120 کیلوگرم - - 01 بهمن 131000 (-4000 )
نبشی نبشی 10*100*100 آریان فولاد 6 متری کارخانه - 100*100 کیلوگرم - - 01 بهمن 131000 (-4000 )
میلگرد آجدار 28میلگرد آجدار A3شاخه 12 متری آریان فولاد شاخه 12 متری 28 کیلوگرم A3 - 09 آذر 101000 (-4000 )
نبشی نبشی 5*50*50 آریان فولاد 6 متری کارخانه - 50*50 کیلوگرم - - 01 بهمن 131500 (-4000 )
نبشی نبشی 4*40*40 آریان فولاد 6 متری کارخانه - 40*40 کیلوگرم - - 01 بهمن 131500 (-4000 )
نبشی نبشی 6*60*60 آریان فولاد 6 متری کارخانه - 60*60 کیلوگرم - - 01 بهمن 131500 (-4000 )
نبشی نبشی 8*80*80 طول 6 متری نورد آریان فولاد حالت: 6 متری 80*80 - 8 کارخانه 01 بهمن 13000 (-400 )
نبشی نبشی سایز 8×80×80 آریان فولاد (12 متری) - 80x80 - - کارخانه 01 بهمن 13000 (-350 )
نبشی نبشی 12*120*120 طول 6 متری نورد آریان فولاد حالت: 6 متری 120*120 - 12 کارخانه 01 بهمن 13000 (-400 )
نبشی نبشی 3*40*40 آریان فولاد 6 متری کارخانه - 40*40 کیلوگرم - - 01 بهمن 132500 (-4000 )
نبشی نبشی 5*50*50 طول 6 متری نورد آریان فولاد حالت: 6 متری 50*50 - 5 کارخانه 01 بهمن 13100 (-400 )
نبشی نبشی 8*80*80 طول 12 متری نورد آریان فولاد حالت: 12 متری 80*80 - 8 کارخانه 01 بهمن 13100 (-400 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 25 آریان فولاد (A3) - 25 - A3 کارخانه 10 آبان 12200 (-10 )
نبشی نبشی 4*50*50 آریان فولاد 6 متری کارخانه - 50*50 کیلوگرم - - 01 بهمن 131500 (-4000 )
نبشی نبشی 4*40*40 طول 6 متری نورد آریان فولاد حالت: 6 متری 40*40 - 4 کارخانه 01 بهمن 13100 (-400 )
نبشی نبشی سایز 4×40×40 آریان فولاد (6 متری) - 40x40 - - کارخانه 06 دی 13600 (100 )
میلگرد آجدار میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد حالت: شاخه 22 - A3 کارخانه 30 دی 12400 (-350 )
نبشی نبشی 3*40*40 طول 6 متری نورد آریان فولاد حالت: 6 متری 40*40 - 3 کارخانه 01 بهمن 13200 (-350 )
نبشی نبشی 4*50*50 طول 6 متری نورد آریان فولاد حالت: 6 متری 50*50 - 4 کارخانه 01 بهمن 13100 (-400 )
نبشی نبشی 10*100*100 طول 6 متری نورد آریان فولاد حالت: 6 متری 100*100 - 10 کارخانه 01 بهمن 13000 (-400 )
نبشی نبشی 6*60*60 طول 6 متری نورد آریان فولاد حالت: 6 متری 60*60 - 6 کارخانه 01 بهمن 13100 (-400 )
نبشی نبشی 10*100*100 طول 12 متری نورد آریان فولاد حالت: 12 متری 100*100 - 10 کارخانه 01 بهمن 13000 (-400 )
نبشی نبشی 5*60*60 آریان فولاد 6 متری کارخانه - 60*60 کیلوگرم - - 01 بهمن 131500 (-4000 )
نبشی نبشی 12*120*120 طول 12 متری نورد آریان فولاد حالت: 12 متری 120*120 - 12 کارخانه 01 بهمن 13000 (-400 )
تیرآهن تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران - 16 - - - 27 مهر 24500000 (500000 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A2 - 10 - - - 01 بهمن 128000 (5000 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A3 - 20 - - - 01 بهمن 127000 (5000 )
میلگرد آجدار میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد حالت: شاخه 25 - A3 کارخانه 01 آبان 12600 (180 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A3 - 16 - - - 01 بهمن 127000 (5000 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A3 - 18 - - - 01 بهمن 127000 (5000 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A2 - 12 - - - 01 بهمن 128000 (5000 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A3 - 12 - - - 01 بهمن 129000 (5000 )
نبشی نبشی سایز 10×100×100 آریان فولاد (12 متری) - 100x100 - - کارخانه 23 مرداد 11240 (-10 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A3 - 10 - - - 01 بهمن 129000 (5000 )
تیرآهن تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران - 18 - - - 14 مهر 29000000 (4000000 )
تیرآهن تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران - 20 - - - 27 مهر 35000000 (2500000 )