فولاد ماشین نکا

24 محصول یافت شد


گالری تصاویر

دسته نام سایز ضخامت طول شاخه واحد فروش محل بارگیری زمان آخرین قیمت
پروفیل پروفیل (قوطی) 6×200×200 فولاد ماشین نکا 200x200 6 12 کیلوگرم کارخانه 24 دی تماس با لاین آهن
پروفیل پروفیل (قوطی) 10×100×300 فولاد ماشین نکا 300x100 10 12 کیلوگرم کارخانه 24 دی تماس با لاین آهن
پروفیل پروفیل (قوطی) 10×300×300 فولاد ماشین نکا 300x300 10 12 کیلوگرم کارخانه 24 دی تماس با لاین آهن
پروفیل پروفیل (قوطی) 8×250×400 فولاد ماشین نکا 400x250 8 12 کیلوگرم کارخانه 24 دی تماس با لاین آهن
پروفیل پروفیل (قوطی) 10×300×400 فولاد ماشین نکا 400x300 10 12 کیلوگرم کارخانه 24 دی تماس با لاین آهن
فولاد پروفیل 4*150*200 فولاد ماشین نکا 200*150 4 - - کارخانه 01 بهمن تماس با لاین آهن
فولاد پروفیل 6*200*200 فولاد ماشین نکا 200*200 6 - - کارخانه 01 بهمن تماس با لاین آهن
فولاد پروفیل 10*100*300 فولاد ماشین نکا 300*100 10 - - کارخانه 01 بهمن تماس با لاین آهن
پروفیل پروفیل (قوطی) 4×150×200 فولاد ماشین نکا 200x150 4 - کیلوگرم کارخانه 24 دی
پروفیل پروفیل (قوطی) 6×200×200 فولاد ماشین نکا 200x200 6 - کیلوگرم کارخانه 24 دی
پروفیل پروفیل (قوطی) 10×100×300 فولاد ماشین نکا 300x100 10 - کیلوگرم کارخانه 24 دی
پروفیل پروفیل (قوطی) 10×300×300 فولاد ماشین نکا 300x300 10 - کیلوگرم کارخانه 24 دی
پروفیل پروفیل (قوطی) 8×250×400 فولاد ماشین نکا 400x250 8 - کیلوگرم کارخانه 24 دی
پروفیل پروفیل (قوطی) 10×300×400 فولاد ماشین نکا 400x300 10 - کیلوگرم کارخانه 24 دی
فولاد پروفیل 10*300*300 فولاد ماشین نکا 300*300 10 - - کارخانه 01 بهمن تماس با لاین آهن
فولاد پروفیل 8*250*400 فولاد ماشین نکا 400*250 8 - - کارخانه 01 بهمن تماس با لاین آهن
فولاد پروفیل 10*300*400 فولاد ماشین نکا 400*300 10 - - کارخانه 01 بهمن تماس با لاین آهن
پروفیل پروفیل (قوطی) 4×150×200 فولاد ماشین نکا 200x150 4 12 کیلوگرم کارخانه 24 دی تماس با لاین آهن
فولاد پروفیل 4*150*200 فولاد ماشین نکا 200*150 4 - - کارخانه 09 آذر تماس با لاین آهن
فولاد پروفیل 6*200*200 فولاد ماشین نکا 200*200 6 - - کارخانه 09 آذر تماس با لاین آهن
فولاد پروفیل 10*100*300 فولاد ماشین نکا 300*100 10 - - کارخانه 09 آذر تماس با لاین آهن
فولاد پروفیل 10*300*300 فولاد ماشین نکا 300*300 10 - - کارخانه 09 آذر تماس با لاین آهن
فولاد پروفیل 8*250*400 فولاد ماشین نکا 400*250 8 - - کارخانه 09 آذر تماس با لاین آهن
فولاد پروفیل 10*300*400 فولاد ماشین نکا 400*300 10 - - کارخانه 09 آذر تماس با لاین آهن