روی اندود

13 محصول یافت شد


گالری تصاویر

دسته نام سایز ضخامت واحد فروش استاندارد محل بارگیری زمان آخرین قیمت
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 روی اندود 1000 0.5 - ST22 کارخانه 30 دی 28900 (-900 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 روی اندود 1250 0.5 - ST22 کارخانه 30 دی 28900 (-900 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 روی اندود کاوه - 0.5 کیلوگرم ST22 کارخانه 21 مرداد 21800 (-900 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه - 0.6 کیلوگرم ST22 کارخانه 21 مرداد 21800 (-900 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 روی اندود کاوه 1000 0.5 کیلوگرم ST22 کارخانه 02 شهریور 20910 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 روی اندود کاوه 1000 0.6 کیلوگرم ST22 کارخانه 02 شهریور 20910 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 روی اندود کاوه 1250 0.5 کیلوگرم ST22 کارخانه 02 شهریور 20910 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 روی اندود کاوه - 0.6 کیلوگرم ST22 کارخانه 21 مرداد 21800 (-900 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 روی اندود کاوه 1250 0.6 کیلوگرم ST22 کارخانه 30 شهریور 20920 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 روی اندود کاوه - 0.5 کیلوگرم ST22 کارخانه 21 مرداد 21800 (-900 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه رول بنگاه تهران - 0.3 - - - 08 بهمن 143300 (5000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 روی اندود 1000 0.6 - ST22 کارخانه 10 بهمن 9500 (-350 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 روی اندود 1250 0.6 - ST22 کارخانه 29 دی 9400 (100 )