میلگرد

قیمت میلگرد

میلگرد، به فولادی که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده گفته می شود .نام دیگر میلگرد آرماتور می باشد.از آنجایی که فولاد به کار رفته در سازه های بتن آرمه به شکل سیم یا آرماتور می‌باشد، با آن فولاد میلگرد گفته می شود. البته به غیر از میلگرد از مصالح دیگری جهت مستحکم کردن بتن از جمله نیمرخ‌های شکل، ناودانی و یا قوطی نیز استفاده می‌شود.

24 محصول یافت شد

نام کارخانه سایز ضخامت واحد فروش استاندارد محل بارگیری زمان آخرین قیمت
میلگرد سنجاقی 8 استاندارد A3 6 6 کیلوگرم ST37 بنگاه تهران 30 دی 14050 (-100 )
میلگرد سنجاقی 10 استاندارد A2 6 6 کیلوگرم ST37 بنگاه تهران 30 دی 13400 (-100 )
میلگرد سنجاقی سایز 8 آنالیز A3 6 6 کیلوگرم ST37 کارخانه 06 مرداد 10850
میلگرد سنجاقی سایز 10 آنالیز A2 6 6 کیلوگرم ST37 کارخانه 06 مرداد 10350
میلگرد سنجاقی 8 استاندارد A3 6 کیلوگرم ST37 بنگاه تهران 21 مرداد 10600 (-250 )
میلگرد سنجاقی 10 استاندارد A2 6 کیلوگرم ST37 بنگاه تهران 21 مرداد 10100 (-250 )
میلگرد سنجاقی سایز 8 آنالیز A3 6 کیلوگرم ST37 کارخانه 13 مرداد تماس با لاین آهن
میلگرد سنجاقی سایز 10 آنالیز A2 6 کیلوگرم ST37 کارخانه 04 مرداد 10350
گریتینگ فلزی تسمه * میلگرد 13 دی 250100 (10000 )
گریتینگ گالوانیزه تسمه * میلگرد 13 دی 290000 (10000 )
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان 03 دی 13000 (-100 )
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان 03 دی 13000 (-100 )
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان 03 دی 13000 (-100 )
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان 03 دی 13000 (-100 )
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان 03 دی 13000 (-100 )
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان 03 دی 13000 (-100 )
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان 03 دی 13000 (-100 )
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان 03 دی 13100 (-100 )
هر کیلو میلگرد 12 فولاد قزوین 03 دی 12800 (400 )
هر کیلو میلگرد 10 فولاد قزوین 03 دی 12800 (400 )
هر کیلو میلگرد 8 فولاد قزوین 03 دی 13000 (400 )
هر کیلو میلگرد 6.5 03 دی 13500 (500 )
میلگردخاموت سایز 8 آنالیز A2 کیلوگرم کارخانه 03 مرداد 10700
میلگردخاموت سایز 10 آنالیز A2 کیلوگرم کارخانه 03 مرداد 10200