3 محصول یافت شد

نام کارخانه وزن شاخه زمان آخرین قیمت
هر کیلو سیم فابریک - 1.5 و 2.5 03 دی 16000 (-1500 )
هر کیلو سیم فابریک 1.5 - - 25 تیر 15600 (500 )
هر کیلو سیم فابریک 2.5 - - 25 تیر 15600 (500 )