3 محصول یافت شد

نام کارخانه طول سایز واحد محل بارگیری زمان آخرین قیمت
زیگزاگ 6 میل 55 سانتی سانتی 55 6 کیلوگرم بنگاه تهران 13 دی 151000 (10000 )
زیگزاگ 8 میل 55 سانتی سانتی 55 8 کیلوگرم بنگاه تهران 13 دی 150000 (10000 )
هر کیلو زیگزاگ 02 دی 15200 (1300 )